Gastro Hepto-Biliary Surgery
Gastro Hepto-Biliary Surgery

Eshophageal, Gastro Surgery, Colonic Surgery, Pancreatic Surgery, Liver & Gallbladder Surgery


இரைப்பை,உணவுக்குழல் அறுவை சிகிச்சை, சிறு,பெரு மற்றும் மலக்குடல் சம்பந்தமான அறுவை சிகிச்சை, கல்லீரல், பித்தப்பை,கணையம் மற்றும் மண்ணீரல் அறுவை சிகிச்சைகள்,எண்டோஸ்கோபி சிகிச்சை முறைகள்.